Een Postbode bezit een geheim; maar de kennis die dit geheim hem verschaft dwingt hem om het geheim te onthullen, hoewel hij zeker weet dat dit hem zijn leven zal kosten. In “de brief” wordt een nietsvermoedende bewoner van een buitenwijk in Skopje (Macedonië) schijnbaar toevallig geconfronteerd met een postbode op leeftijd. De man heeft merkbaar last van zijn gezondheid en de architect laat hem binnen om wat op adem te komen. Er ontstaat een gesprek tussen de twee waarin de postbode langzaam maar zeker zijn bijzondere gave prijsgeeft. Na jaren van studie is hij in staat om aan de hand van de uiterlijke kenmerken van een brief met zekerheid de inhoud van die brief en de merkbare gevolgen daarvan te voorspellen. De toevallige ontmoeting met de architect blijkt, voorop gezet en blijft dan ook niet zonder gevolgen…