Ga naar de inhoud

Rûzje Wyn – Fluister Wind – Whisper Wind

Drieluik n.a.v. Friestalige gedichten

door Ester Eva Damen esterevadamen.nl

i.s.m. Tsead Bruinja, Nynke Laverman, Elmar Kuiper 

Hok fan rou/hok van rouw
met Tsead Bruinja
Hok fan rou, Aksint, Folder op Funda, Bêd

Tekst, vertaling   Tsead Bruinja
Fuort, Boarne

Muziek   Arnold de Boer ZEA

Spel   Robin Bodde, Janneke Boonstra, Farah en Amel Griffioen, ‘Grutte’ Jacob de Haan, Mera Hofstra, Idske Koen, Ivan Ryan, Marc en Nynke van der Veen

As de Fisken/als de vissen/As de Fisken

Zang, tekst, vertaling   Nynke Laverman

Muziek   Nynke Laverman & Sebastiaan Koolhoven,

Sanderling                

Muziek, percussie   Sytze Pruiksma

Dans   Sabrina Huth 

Minskewolf /mensenwolf
met Elmar Kuiper en Rienk Nicolai

Gedichten, vertaling   Elmar Kuiper

Grut Lankum  

Tigers fan Greonterp

Gitaar, synthesizer, theremin   Gerben Gerbrandy

Zang   Elmar Kuiper

Bas, zang   Leo Smit

Drums   Arnold Strikwerda

Gitaar, zang   Hedser Tijtsma

Camera   Bert Oosterveld

Camera Fryslân DOK   Bert Oosterveld, Ester Eva Damen

Geluidsmontage en mixage   Srdjan Fink, Tom de Groot

Geluid, Sound design   Tom de Groot

Montage   Srdjan Fink

Grafisch ontwerp   Melle Hammer

Assistentie   Joris Berger

Kleurcorrectie   Petro van Leeuwen

Advies   Peter Delpeut

Eindredactie Fryslân DOK   Piter Tjeerdsma

Productiehuis podiumpresentatie   Explore the North

Producent   De Productie   Annemiek van Gorp, René Goossens

Concept, regie   Ester Eva Damen

Ester Eva Damen makke yn gearwurking mei Elmar Kuiper, Tsead Bruinja

en Nynke Laverman trije koarte films ûnder de titel  Rûzje Wyn

Ester Eva Damen maakte drie korte films in samenwerking met Elmar Kuiper, Tsead Bruinja

en Nynke Laverman onder de titel  Fluister Wind

Tank oan, dank aan

Fogelsangh State, Het Fries Film Archief, Het Lage Noorden, Stichting la Jetée,

Speelpark Sybrandy, Tresoar

Prem Scholte Albers, Gon Ariëns & Arie Teunissen, By Jans B&B, Tjalling de Boer, Jellie de Boer, Arnold de Boer ZEA, Janneke Boonstra, Manon Borst, Ernst Bruinsma, Famke, familie Holtrop, Ansieto Hoogterp, Jamila Jarir, Brecht Kuiper, Marco Tadema, Teake Oppewal, Rolf Orthel, Floris Paalman, Tineke Pot, Joram Schaap & Isabel Camps Palau, Digna Sinke, Remko Smids, Smûk Recreatie, Dick Tuinder, Johan de Vries, Leonie en Auke de Vries, Bonne van der Wal, Lies van de Wiel, Syds Wiersma, Wobbe Zwart  en in protte oaren en vele anderen

Dit projekt is makke mei stipe fan

Dit project is mogelijk gemaakt met steun van

Douwe Kalmastifting, Explore the North, Feitsmafûns, Fonds 21,

de Gemeente Leeuwarden, het Nederlands Filmfonds,

Omrop Fryslân, Stifting Arjen Witteveen Fûns, Stifting FLMD

De makkers hawwe besocht om alle rjochthawwenden fan it brûkte byldmateriaal te efterheljen. Mochten persoanen of ynstânsjes lykwols fan betinken wêze dat rjochten net honorearre binne, dan kinne se har ta de produsinten rjochtsje

De makers hebben getracht alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij zich tot de producenten wenden

© De Productie 2023

Deel 1 – Hok fan Rou – i.s.m. Tsead Bruinja

Deel 2 – As de Fisken – i.s.m. Nynke Laverman

Deel 3 – Minskewolf – i.s.m. Elmar Kuiper

De Friese dichters Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper gebruiken zowel het Fries, Engels als het Nederlands in hun werk. Filmregisseur Ester Eva Damen maakte samen met hen een reeks beeldvertellingen, steeds rondom een Fries gedicht. Een deel van haar jeugd woonde Ester Eva in Friesland. Ze keerde terug met de camera om aansluiting te zoeken bij een tijd die ze in haar leven apart had gezet. Het horen van de Friese taal bracht haar bij vergeten gevoelens.

Tsead Bruinja woont en werkt in Amsterdam. Hij was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands. Ester Eva deelde met hem haar herinneringen aan schuurfeesten op het Friese platteland. Dat leidde tot een gedicht en de film Hok fan Rou.

Nynke Laverman is zangeres en theatermaker. Ester Eva liet zich onder andere inspireren door een liedtekst van Nynke: Kom as de fisken / kalm mei iepen eagen / sûnder seare wurden. (Kom als de vissen / kalm met open ogen / zonder zere woorden). Uit deze ontmoeting is de film As de Fisken ontstaan met medewerking van danseres Sabrina Huth.

Elmar Kuiper schrijft, is kunstenaar en muzikant. Hij werkte jarenlang in een psychiatrische instelling. Gedichten van Elmar over zijn periode daar brachten hen samen met tweetalig acteur Rienk Nicolai tot de voorstelling en film Minskewolf.